Tag Heuer

[tag øjer]

Przyznam, że sama miałam problem z dotarciem do poprawnej wersji wymowy tej nazwy. Firma TAG Heuer pochodzi ze Szwajcarii, i o ile pierwszy człon jej nazwy nie sprawia raczej problemu (TAG to akronim od Techniques d’Avant Garde), o tyle drugi może. Angielska wersja wymowy to [hojer] i jest ona dość powszechna, ale niepoprawna. Właściwą wymowę możemy usłyszeć na przykład w filmach, w których wypowiadają się pracownicy firmy, i jest to [øjer], gdzie „ø” to dźwięk pomiędzy „o” a „e” (taki jak w „ö”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *