Sous-vide

[su wid]

Czyli „w próżni”. Jest to sposób gotowania produktów w szczelnie zamkniętych workach, w stosunkowo niskich temperaturach (60-70 ºC). Samo „sous” dosłownie znaczy „pod” i czytamy je jako „su” („ou” = „u”, a końcowe „s” jest nieme). W słowie „vide” nie czytamy jedynie „e” – zostaje nam więc „wid”, a nie „wi” (bo taki błąd jest najczęściej powielany).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *