Ubisoft

[(j)ubisoft]

Skoro nawet pracownicy Ubisoftu nie są zgodni co do jego wymowy, to chyba można uznać, że dopuszczalne są jej dwie wersje: zobaczcie film, w którym pracownicy wypowiadają nazwę swojej firmy 🙂 I tak, dla osób anglojęzycznych będzie to „jubisoft”, a dla francuskojęzycznych „ubisoft”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *