Rendez-vous

[rąde wu]

W polskim przyjęło się, że rendez-vous oznacza randkę, tymczasem we francuskim to wyrażenie to po prostu spotkanie – w dowolnym gronie i z dowolną liczbą uczestników 🙂 Pochodzi ono od czasownika „se rendre” znaczącego m.in. „udać się (dokądś)”. Zlepek „en” czytamy jak nasze nosowe „ą”, „ou” we francuskim zawsze daje nam głoskę „u”, zaś końcowych „z” ani „s” nie czytamy w ogóle.

2 komentarze

  1. Z tą tylko różnicą, że nie wymawiamy rąde wu tylko to ą jest jak często wymawiane ą w słowie włączać tyle, że nie włączać a wł(an)czać… jak to się powszechnie słyszy…

    1. Akurat w oryginalnej (francuskiej, nie polskiej) wymowie pojawia się dźwięk bardziej przypominający „ą”: \ʁɑ̃.de.vu\
      A Polacy rzeczywiście mówią raczej „rande wu” (vide piosenka Kombi :))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *