Femme fatale

[fam fatal]

Ten związek frazeologiczny gości w języku polskim już od końca XIX wieku (jedną z pierwszych bohaterek, które określano tym mianem, była Izabela Łęcka z „Lalki”). Słowo „femme” czytamy przez „a” (wynika to – historycznie – z obecności podwójnego „m” po „e”), zaś „e” na końcu przymiotnika „fatale” jest nieme i służy jedynie zaznaczeniu rodzaju żeńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *